Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

ՇՄԶ-«Ավելացված արժեքի հարկ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը,

համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների պահանջների, կազմակերպում է շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթաց`

«Ավելացված արժեքի հարկ»

թեմայով:

Դասընթացը վարելու է Պալատի հարկային հանձնաժողովի անդամ, PWC Արմենիա հարկային բաժնի ղեկավար

Ասանեթ Ալոյանը

Դասընթացը տեղի կունենա 2023 թվականի սեպտեմբերի 8-ին և 11-ին ժամը 18:30-ից մինչև 21:00, Կոմիտաս 49/3 հասցեում, 6-րդ հարկ:

 

Դասընթացին կարող եք մասնակցել և՛ առկա, և՛ հեռավար տարբերակով։ 

Դասընթացի մասնակցության արժեքը կազմում է 36 000 /Երեսունվեց հազար/ՀՀ դրամ: Պալատի անդամների համար դասընթացի արժեքը կկազմի 30 000 /Երեսուն հազար/ ՀՀ դրամ:

 

ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Պալատի անդամները կարող են միանվագ վճարել 72 000 ՀՀ դրամ և 2023թ.-ին մասնակցել ՇՄԶ 20 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացների (1 ժամ՝ 3 600 դրամ) կամ 120 000 ՀՀ դրամ և 2023թ.-ին մասնակցել ՇՄԶ 40 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացների (1 ժամ՝ 3 000 դրամ)՝ ըստ նախընտրած թեմաների:

 

Դասընթացին գրանցվելու համար խնդրում ենք մինչև սեպտեմբերի 7-ը  զանգահարել կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով դիմել Պալատի գրասենյակ /էլ. փոստ caa.chamber.armenia@gmail.com , հեռախոս 077 249178, 23-71-02 /101,105,106/:

Դասընթացի արժեքը կարող եք  փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին` նշելով մասնակցի անուն ազգանունը.

<<Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ>> ՀԿ

Հ/Հ  1930044007380100

<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ