Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Պալատի նախագահ

Թաթուլ Մովսիսյան


«ԹՄ Աուդիտ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն (1997թ․-ից)։

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի (խորհրդի) նախագահ (2021թ. մայիսից)։

Եվրասիական տնտեսական միության աուդիտորների Խորհրդատվական մարմնի նախագահության նախագահ (2023թ. փետրվարից)։

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի (ՀՀԱԱ) հիմնադիր անդամ (1997թ․), տարբեր տարիներին հանդիսացել է IFAC-ի (Հաշվապահների Միջազգային Դաշնություն) փորձագետ, ՀՀԱԱ հաշվապահական հաշվառման հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀԱԱ խորհրդի, ՀՀ-ում հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարեփոխումների միջգերատեսչական հանձնաժողովի, աուդիտորների և հաշվապահների որակավորման հանձնաժողովի անդամ:

1998թ․-ից անմիջական մասնակցություն է ունեցել ՀՀ–ում իրականացվող հաշ­վա­պահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության համակարգերի բարե­փո­խումներին, այդ թվում՝ ՀՀՄՍ-ների, ՖՀՄՍ-ների, ԱՄՍ-ների թարգմանությանը, խմբա­գրմանը և տեղայնացմանը, օրենքների, հաշվային պլանի, ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթի, սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի և նոր համակարգերի ներդրման համար անհրաժեշտ այլ իրավական ակտերի նախագծերի մշակմանը։

19 մասնագիտական, ուսումնամեթոդական գրքերի և մի քանի տասնյակ հոդվածների հեղինակ է:

1999թ․-ից վարում է դասախոսություններ ԲՈՒՀ-երում և մասնագիտացված կառույցներում:

1992-1997թթ․ աշխատել է խոշոր կազմակերպություններում, որպես ֆինանսական տնօրեն և/կամ գլխավոր հաշվապահ: