Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Մասնագիտական հանձնաժողովներ

Աուդիտորական գործունեության հանձնաժողով

 • Էմիլ Վասիլյան

  Հանձնաժողովի նախագահ

 • Մարիամ Ավետիսյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Արտակ Հովհաննիսյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Լևոն Ղոնյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Արմինե Ոսկանյան

  Հանձնաժողովի անդամ

Հաշվապահական հաշվառման հանձնաժողով

 • Ավետիք Մովսիսյան

  Հանձնաժողովի նախագահ

 • Միսակ Իսաջանյան

  Հանձնաժողովի անդամ

Հարկային հանձնաժողով

 • Համլետ Սահակյան

  Հանձնաժողովի նախագահ, Որակավորման հանձնաժողովի անդամ

 • Ասանեթ Ալոյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Վահան Գրիգորյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Լեռնիկ Հարությունյան

  Հարկային հանձնաժողովի անդամ, Պալատի խորհրդի անդամ

 • Հասմիկ Հարությունյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Լիլիթ Հովհաննիսյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Արտակ Նահապետյան

  Հանձնաժողովի անդամ