Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Քննաշրջան

Քննությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պալատին ներկայացնել՝

  • Լրացված դիմում-հայտը՝ Որակավորման քննությունների անցկացման կարգի Հավելված 2.1 Դիմում-հայտ
  • Անձը հաստատող փաստաթուղթը
  • Վճարման անդորրագիրը՝ 17L:

Փաստաթղթերը կարող եք տրամադրել Պալատին էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ caa.chamber.armenia@gmail.com  կամ մոտեցնել գրասենյակ՝ Կոմիտաս 49/3, 6-րդ հարկ:

Քննության արժեքը հնարավոր է վճարել փոխանցելով հետևյալ հաշվեհամարին` նշելով մասնակցի անուն ազգանունը.
<<Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ>> ՀԿ
Հ/Հ 1930044007380100
<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ