Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Եվրասիական Տնտեսական Միության Աուդիտորների Խորհրդատվական Մարմին (ԵԱՏՄ ԱԽՄ)

Հաշվապահներ և Աուդիտորների Եվրասիական Խումբ (ՀԱԵԽ)