Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

calendar icon
Մաքրել
ՇՄԶ — «Հետաձգված հարկերի հաշվառումը – ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր»

ՇՄԶ — «Հետաձգված հարկերի հաշվառումը – ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Ռիսկերի գնահատման ընթացակարգեր»

ՇՄԶ — «Ռիսկերի գնահատման ընթացակարգեր»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Էթիկայի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիրը» (Մաս 2)

ՇՄԶ — «Էթիկայի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիրը» (Մաս 2)

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքներ»

ՇՄԶ — «Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքներ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Էթիկայի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիրը» (Մաս 1)

ՇՄԶ — «Էթիկայի և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ծրագիրը» (Մաս 1)

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտներ»

ՇՄԶ — «Շահաբաժինների տեսքով ստացվող եկամուտներ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Վեճերի լուծում, արբիտրաժ, հաշտարարություն, դատարան»

ՇՄԶ — «Վեճերի լուծում, արբիտրաժ, հաշտարարություն, դատարան»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «ՖՀՄՍ 17 — ոչ ապահովագրական կազմակերպությունների համար»

ՇՄԶ — «ՖՀՄՍ 17 — ոչ ապահովագրական կազմակերպությունների համար»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումների կիրառում»

ՇՄԶ — «Տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումների կիրառում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «ԱՄՍ 315-ում փոփոխությունների ներկայացում»

ՇՄԶ — «ԱՄՍ 315-ում փոփոխությունների ներկայացում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Շահութահարկ, հարց և պատասխան»

ՇՄԶ — «Շահութահարկ, հարց և պատասխան»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը կազմակերպում է «Հաշվապահական հաշվառում...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց — «Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների, կազմակերպում է ` «Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների, կազմակերպում է ` «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում» որակավորման...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների, կազմակերպում է ` «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»...

Դիտել ավելին