Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

calendar icon
Մաքրել
ՇՄԶ-«Կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի կիրառում»

ՇՄԶ-«Կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի կիրառում»

  Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Ավելացված արժեքի հարկ»

ՇՄԶ-«Ավելացված արժեքի հարկ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Իրական շահառուների հայտարարագրում»

ՇՄԶ-«Իրական շահառուների հայտարարագրում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց-«Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց-«Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց —«ՀՀ հարկային օրենսդրություն»

Որակավորման դասընթաց —«ՀՀ հարկային օրենսդրություն»

  Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Իրավագիտության հիմունքներ»

Որակավորման դասընթաց — «Իրավագիտության հիմունքներ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական տեղեկատվություն կառավարման համար»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը կազմակերպում է «Հաշվապահական հաշվառում...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Շահութահարկ, հարց և պատասխան»

ՇՄԶ-«Շահութահարկ, հարց և պատասխան»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ — «Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառում (կանխավճարների հաշվառում), ոչ ընթացիկ ակտիվների արժեզրկում»

ՇՄԶ — «Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվառում (կանխավճարների հաշվառում), ոչ ընթացիկ ակտիվների արժեզրկում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքների (գործառնությունների) շրջանակներում ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամուտների հարկման (այդ թվում՝ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում) ընթացակարգերի և արժութային կարգավորման հետ կապված որոշ դրույթների ներկայացում և քննարկում

ՇՄԶ-Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքների (գործառնությունների) շրջանակներում ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամուտների հարկման (այդ թվում՝ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում) ընթացակարգերի և արժութային կարգավորման հետ կապված որոշ դրույթների ներկայացում և քննարկում

Հյաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը կազմակերպում է «Հաշվապահական հաշվառում...

Դիտել ավելին