Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

calendar icon
Մաքրել
ՇՄԶ-«Որակի վերահսկողություն»

ՇՄԶ-«Որակի վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Ոչ ռեզիդենտների շահութահարկով հարկման առանձնահատկությունները՝ Օրենսգքրի և կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում, հիմնական դրույթների ներկայացում  և քննարկում (այդ թվում՝ հարց ու պատասխանի ձևաչափով)»

ՇՄԶ-«Ոչ ռեզիդենտների շահութահարկով հարկման առանձնահատկությունները՝ Օրենսգքրի և կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում, հիմնական դրույթների ներկայացում և քննարկում (այդ թվում՝ հարց ու պատասխանի ձևաչափով)»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Տրանսֆերային գնագոյացում»

ՇՄԶ-«Տրանսֆերային գնագոյացում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Աշխատանքային օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկում»

ՇՄԶ-«Աշխատանքային օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների վերաբերյալ քննարկում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը կազմակերպում է «Հաշվապահական հաշվառում...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«ՖՀՄՍ-ների և կայուն զարգացման (sustainability reporting) հաշվառման ժամանակակից միտումները»

ՇՄԶ-«ՖՀՄՍ-ների և կայուն զարգացման (sustainability reporting) հաշվառման ժամանակակից միտումները»

  Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Շահութահարկ»

ՇՄԶ-«Շահութահարկ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-« Ավելացված արժեքի հարկ»

ՇՄԶ-« Ավելացված արժեքի հարկ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Ֆինանսական գործիքներ, ֆինանսական ակտիվների դասակարգում, արժեզրկում, ֆինանսական պարտավորություն և սեփական կապիտալ, ֆինանսական պարտավորությունների փոփոխություն»

ՇՄԶ-«Ֆինանսական գործիքներ, ֆինանսական ակտիվների դասակարգում, արժեզրկում, ֆինանսական պարտավորություն և սեփական կապիտալ, ֆինանսական պարտավորությունների փոփոխություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի կիրառում»

ՇՄԶ-«Կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի կիրառում»

  Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Ավելացված արժեքի հարկ»

ՇՄԶ-«Ավելացված արժեքի հարկ»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
ՇՄԶ-«Իրական շահառուների հայտարարագրում»

ՇՄԶ-«Իրական շահառուների հայտարարագրում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց-«Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց-«Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին
Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Որակավորման դասընթաց — «Ֆինանսական կառավարում և վերահսկողություն»

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

Դիտել ավելին