Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Վերստուգիչ հանձնաժողով

 • Արթուր Հակոբյան

  Հանձնաժողովի նախագահ

 • Արմեն Ազիզյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Լիդա Թադեոսյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Անի Խաչատրյան

  Հանձնաժողովի անդամ

 • Արման Չատինյան

  Հանձնաժողովի անդամ