Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Պալատի շարունակական մասնագիտական զարգացման կարգ

Պալատի անդամների շարունակական մասնագիտական զարգացման (ՇՄԶ) կարգի վերաբերյալ Պալատի Որակավորման հանձնաժողովի նախագահի և գործադիր տնօրենի պարզաբանումները.
Տեսանյութում մասնավորապես ներկայացված են պարզաբանումներ հետևյալի մասին..
1. ՇՄԶ պահանջները,
2. ՇՄԶ նպատակը և մասնակցության նվազագույն տևողությունը,
3. ՇՄԶ պահանջների խախտման հետևանքները,
4. Այլ կազմակերպությունների կողմից մասնագիտական դասընթացների համարումը ՇՄԶ միջոցառում,
5. 2022թ Պալատի ՇՄԶ միջոցառումների մասնակցության վճարի հնարավոր տարբերակները: