Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Պալատի որակավորման քննություններից ազատում

Ստորև Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատի նախագահ Թաթուլ Մովսիսյանի պարզաբանման հղումն է Պալատի խորհրդի 14.10.2021թ. N 59-Լ որոշմամբ հաստատված Պալատի աուդիտորի և փորձագետ հաշվապահի որակավորման քննություններից ազատման կարգի վերաբերյալ.