Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

Տեղեկատվական բյուլետեն N08-23

Յուրաքանչյուր ամիս պատրաստվող տեղեկատվական բյուլետենը նպատակ ունի հակիրճ, թվերի ու փաստերի լեզվով ներկայացնել Պալատի բազմակողմ գործունեության տվյալ ժամանակահատվածը: Բյուլետենում տեղ են գտել Պալատի կյանքի կարևոր իրադարձություններին, քննարկված հարցերին, լուսաբանված խնդիրներին, իրականացված փոփոխություններին վերաբերող համառոտագրերը:

Օգոստոս ամսվա տեղեկատվական բյուլետենը հասանելի է Պալատի կայքում՝ caaa.am, քայլերի հետևյալ հաջորդականությամբ՝ Գրադարան/Պալատի իրավական ակտեր/Բյուլետեններ/Տեղեկատվական բյուլետեն N08-23: