Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ

ՇՄԶ — «Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքների (գործառնությունների) շրջանակներում ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամուտների հարկման (այդ թվում՝ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում) ընթացակարգերի և արժութային կարգավորման հետ կապված որոշ դրույթների ներկայացում և քննարկում»

Ժամանակացույց:  29 Մայիսի 2023 - 06:30
Տևողությունը:  2 ժամ


  Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը,

համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների պահանջների, կազմակերպում է շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթաց`

                                «Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց հետ իրականացվող գործարքների (գործառնությունների) շրջանակներում ոչ ռեզիդենտին վճարվող եկամուտների հարկման (այդ թվում՝ կրկնակի հարկումը բացառող համաձայնագրերի շրջանակներում) ընթացակարգերի և արժութային կարգավորման հետ կապված որոշ դրույթների ներկայացում և քննարկում»

                                                                                                                                                                  թեմայով:

Դասընթացը վարելու է հարկային խորհրդատու (հարկային ծառայության երրորդ դասի ավագ խորհրդական)

                                                                                                                           Հովհաննես Յանիկյանը

Դասընթացը տեղի կունենա 2023 թվականի մայիսի 29-ին ժամը 18:30-ից մինչև 21:00, Կոմիտաս 49/3, 6-րդ հարկ:

Դասընթացին կարող եք մասնակցել ինչպես առկա, այնպես էլ հեռավար տարբերակով։ 

Դասընթացի մասնակցության արժեքը կազմում է 18000 /տասնութ հազար/ՀՀ դրամ: Պալատի անդամների համար դասընթացի արժեքը կկազմի  15000 /տասնհինգ հազար / ՀՀ դրամ:

ՀԻՇԵՑՈՒՄ

Պալատի անդամները կարող են միանվագ վճարել 72000 ՀՀ դրամ և 2023թ.-ին մասնակցել ՇՄԶ 20 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացների (1 ժամ՝ 3600 դրամ) կամ 120000 ՀՀ դրամ և 2023թ.-ին մասնակցել ՇՄԶ 40 ժամ ընդհանուր տևողությամբ դասընթացների (1 ժամ՝ 3000 դրամ)՝ ըստ նախընտրած թեմաների:

 Դասընթացին գրանցվելու համար խնդրում ենք մինչև մայիսի 28-ը  զանգահարել կամ էլեկտրոնային փոստի միջոցով դիմել Պալատի գրասենյակ /էլ. փոստ caa.chamber.armenia@gmail.com , հեռախոս 077 249178, 23-71-02 /101,105,106/:

Դասընթացի արժեքը կարող եք  փոխանցել հետևյալ հաշվեհամարին` նշելով մասնակցի անուն ազգանունը.

<<Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատ>> ՀԿ

Հ/Հ  1930044007380100

<<Կոնվերս Բանկ>> ՓԲԸ