Chamber of Auditors and Expert Accountants of Armenia

calendar icon
Clear
CPD – Interest-free or low-interest accounting of loans

CPD – Interest-free or low-interest accounting of loans

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը, համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության...

View more
Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Դասընթաց սկսնակ և գործող հաշվապահների համար

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը կազմակերպում է “Հաշվապահական հաշվառում...

View more
ՇՄԶ-Անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենք

ՇՄԶ-Անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենք

Հայաստանի աուդիտորների և փորձագետ հաշվապահների պալատը,   համաձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների պահանջների, կազմակերպում է շարունակական մասնագիտական զարգացման դասընթաց`   «Անկանխիկ...

View more